Software ontwikkelstraat

Om software sneller, op grotere schaal, betaalbaar en met hoge kwaliteit op te kunnen leveren, kunnen we het concept van een ontwikkelstraat gebruiken. Zo'n systeem zal bestaan uit drie delen:

  • R&D en ontwerp In proeftuinen, pilots en fieldlabs wordt veel onderzocht en ervaring opgedaan. Daaruit maakt CCoverheid met DesignGround generieke functionele ontwerpen, die bruikbaar zijn voor alle 355 gemeenten.
  • Softwarebouw De generieke functionele ontwerpen zijn als open source beschikbaar. Per gemeente of door groepen gemeenten kunnen alle softwareleveranciers de daadwerkelijke softwarebouwstenen realiseren, in de programmeertalen, no/lowcode omgevingen of standaardpakketten van hun keuze.  
  • "AppStore" en implementatie Volgens Common Ground principes stellen leveranciers hun componenten en applicaties beschikbaar voor hergebruik in "appstores".
Software ontwikkelstraat

Ontwikkelstraat

Gebruik en beheer

Uit de AppStore kunnen gemeenten "oplossingen" implementeren. Met oplossing bedoelen we "een verbeterd informatiesysteem", dus het geheel waarin applicaties, processen en resources zijn geïntegreerd en dat waarde toevoegt voor de organisatie.