Blogs

Samenhang Gegevenswoordenboek en Harmonisator

Prototype Gegevenswoordenboek
28 september 2023 - Marcel Krassenburg - CCoverheid

Aan het Gegevenswoordenboek is deze zomer flink doorgewerkt. We hebben eenvoudige prototypes gemaakt van tools die bestaande gegevensstructuren snel inlezen, opschonen en opnemen in het Gw. Hoe hangt dit samen met de Harmonisator? En waar staan we nu?
Blog op Common Ground 

Jansen en Janssen uit Kuifje, Denken en Doen, wie weet de weg en wie is de chauffeur

Denken en Doen
9 januari 2023 - Marcel Krassenburg - CCoverheid

'Beleid en uitvoering', is dat Denken en Doen? De oproep klinkt om deze bij elkaar te brengen, om er meer één geheel van te maken. Als dat maar niet gaat lijken op het duo Jansen & Janssen...
Artikel op LinkedIn

Dexter's Laboratory - met taalcomputer op zijn hoofd

Omelette du Fromage
6 januari 2023 - Marcel Krassenburg - CCoverheid

De wereld van AI en algoritmen is volop in beweging. Voor- en nadelen van ChatGPT vliegen momenteel in het rond. Maar die zoektocht naar intelligente ondersteuning van computers is al langer gaande. Laten we het luchtig bekijken: wat weet u van Dexter's Laboratory? 
Blog op Common Ground

Deelsystemen in het raamwerk voor software-ontwikkeling

Architectuur als raamwerk
30 december 2022 - Marcel Krassenburg - CCoverheid

Een aantal beschouwingen op het begrip architectuur, naar aanleiding van de discussie bij "Keukentafelsessie 5 'Falende IT-architectuur" van Daan Rijsenbrij, gesprek met Regeringscommissaris Informatiehuishouding. Het werkt toe naar een praktisch raamwerk voor het ecosysteem van software-ontwikkeling voor de overheid.
Artikel op LinkedIn 

Blog op Common Ground

Eindverslag PoC Gemeentelijk Gegevenswoordenboek beschikbaar
19 december 2022 - Marcel Krassenburg - CCoverheid

Dit jaar hebben wij gewerkt aan het concept van het Gemeentelijk Gegevenswoordenboek (GGw). Het eindverslag van een verkennend onderzoek naar het GGw is nu beschikbaar.
Lees artikel

Basisontwerp voor functionele rijkheid en moderne ICT.pdf

Functionele rijkheid versus moderne ICT
11 december 2020 - Marcel Krassenburg - CCoverheid

Kunnen moderne, Common Ground gebaseerde ICT-systemen, die nog maar kort op de markt zijn, het opnemen tegen de functionele rijkheid van de gevestigde pakketten?
Lees PDF